Multimeter UNI-T UT171B

Multimeter UNI-T UT171B
Skladom
Multimeter UNI-T  UT171B
Multimeter UNI-T  UT171BMultimeter UNI-T  UT171BMultimeter UNI-T  UT171B
E-shop Spotel.sk je certifikovaný

Multimeter UNI-T UT171B


0
237,36 € s DPH
197,80 € bez DPH

EAN: 6935750517154 | Kód: 07720190 | Výrobca: UNI-T


Multimeter UNI-T UT171B
Rad multimetrov UT171 sú ručné multimetre s automatickým aj manuálnym prepínaním rozsahov a rozlíšením 4 3/4 - 4 5/6 digitov. Prístroje sa radia do vyššej strednej triedy, vynikajú kvalitným prevedením a spoľahlivosťou a sú vhodné aj pre priemyselné použitie. Umožňujú meranie AC / DC napätí a prúdov, odporu, test diód, test spojitosti, meranie kapacity, frekvencie, striedy, teploty, prúdovej slučky 4-20mA, vodivosti, VFC, NCV. Prístroje umožňujú ukladanie dát a pripojenie pomocou USB s optickým oddelením, alebo pomocou Bluetooth.

Multimeter UNI-T UT171B
Na rozdiel od UT171A, má UT171B vyšší rozsah pre meranie odporu a kapacity a navyše meria aj vodivosť (inverzná hodnota odporu). Typ displeja je VT-WLCD, údaje sú svetlé na tmavom pozadí. Rozsah zobrazenia displeja je ± 60000 pre meranie napätia, prúdov a frekvencií a ± 6000 pre meranie kapacít. Súčasťou displeja je analógový ukazovateľ -bargraf s 31dílky. Obnovovacia frekvencia 4 až 5 krát za sekundu. Istenie prúdových rozsahov je vykonané rúrkovými tavnými poistkami (rozsah 10A poistkou FF 10A H / 1000V (10 x 38mm); rozsah mA / µA poistkou FF 800mA H / 600V (6 x 32mm)). Prístroj dokáže testovať svoje vlastné poistky (bez otvorení prístroja). Napájanie multimetra je vykonané lítiovým akumulátorom 7,4V / 1800mAh. Rozsah merania veličín možno voliť automaticky, aj manuálne. Súčasťou balenia sú meracie káble s hrotmi v bezpečnostnej kategórii CAT III 1000V a CAT IV 600V.

Parametre produktu :

- plne vyhovuje norme IEC / EN61010-1, a majú dvojitú izoláciu
- zaradený do kategórie CAT III 1000V - vnútorný el. inštalácie vrátane trojfázových rozvodov
- zaradený do kategórie CAT IV 600V - vonkajšie el. inštalácie (istiaci prvky, začiatok vnútorné inštalácie)
- maximálna zobrazenie displeja je 60000, typu inverzný displej typu VT-WLCD
- zobrazenie displeja pre meranie frekvencie 60000
- zobrazenie pre meranie kapacity 6000
- obnovovacia frekvencia u väčšiny meraní 4 až 5x za sekundu
- nastavenie rozsahov automatické alebo manuálne
- meracie rozsahy AC napätie (striedavého) : 600 mV / 1000 V
- meracie rozsahy AC prúdu (striedavého) : 600 uA / 10 A
- meracie rozsahy DC napätia (jednosmerného) : 600 mV / 1000 V
- meracie rozsahy DC prúdu (jednosmerného) : 600 uA / 10 A
- meracie rozsahy odporu : 600 Ω / 60 MOhm
- meracie rozsahy kapacity kondenzátorov : 60.00 nF / 60.00 mF
- meracie rozsahy merania frekvencie : 60 Hz až 10 MHz
- merací rozsah striedky : 1% až 99%
- merací rozsah vodivosti : 60nS
- merací rozsah teploty -40°C ~ 1000°C, (s dodávaným termočlánkom typu nikel-chróm-nikel-kremík len do + 230°C)
- analógová stupnica Bargraf, 31 dielikov
- TRMS, meranie efektívnych hodnôt napätia st. napätí a prúdov
- počas merania striedavých napätí je možné na podružné displeji merať aj frekvenciu alebo striedku napätia
- na podružné displeji je možné merať aj striedavú zložku nasuperponovanou na jednosmernom napätí
- vysoká presnosť
- datalogging 1000 hodnôt
- mód relatívneho merania
- meranie špičiek MAX a MIN s odozvou 1ms
- indikácia zlého zapojenia
- indikácia slabej batérie
- automatické vypnutie (uspanie pri nečinnosti)
- ochrana napäťových vstupov proti preťaženiu
- ochrana prudových vstupov rýchlymi tavnými poistkami
- vstupná impedancia 10MΩ
- bezkontaktné detekcia napätia bez meracích hrotov
- test diód a polovodičových prechodov napätím 0 až 3V
- napájanie akumulátorom LiIon 7,4V/1800mAh
- dodaný USB kábel s opto-elektrickým prevodníkom, softvér je možné stiahnuť zo stránok výrobcu: https://meters.uni-trend.com/product/ut171-series/#Docs
- dodaný nabíjací zdroj DC 10V / 500mA s príslušenstvom
- možnosť dodania Bluetooth adaptéra UT-D08
- je možné aj meranie v elmag. poli o intenzite 1V / m s dodatočnou chybou 5%


Technické parametre :
( presnosť je definovaná pri teplote 23°C ± 5°C a relatívnej vlhkosti menšej alebo rovnej 75% )

- Meranie DC napätia (vstupná impedancia je 10MΩ) :
     ( Rozsah / rozlíšenie / presnosť)
600.00 mV / 10µV / ± 0.025 % + 5
6.0000 V / 0.1 mV / ± 0.025 % + 5
60.000 V / 1mV / ± 0.025 % + 5
600.00 V / 10mV / ± 0.03 % + 5
1000.0 V / 100mV / ± 0.03% + 5

- Meranie AC napätie (vstupná impedancia cca 10MΩ, 45Hz až 1kHz) :
         ( rozsah / rozlíšenie / presnosť )
600.00 mV / 10µV / ± 0.4 % + 40
6.0000 V / 0.1 mV / ± 0.025 % + 5
60.000 V / 1mV / ± 0.025 % + 5
600.00 V / 10mV / ± 0.03 % + 5
1000.0 V / 100mV / ± 0.03% + 5
LoZ 100.0 V / 0.1 V / ± 2.0 % + 10
V.F.C. 600V/1000V / 0.01 V/0.1 V / ± 2.0 % + 10

- Meranie DC prúdu :
         ( rozsah / rozlíšenie / presnosť )
600.0 μA / 0.01 μA / ± 0.25 % + 20
6000.0 μA / 0.1 μA / ± 0.25 % + 2
60.000 mA / 1μA / ± 0.7 % + 2
600.0 mA / 10μA / ± 0.15% + 2
6.000 A / 0.1mA / ± 0.5 % + 3
10.000 A / 1m A / ± 0.5 % + 2
% (4-20mA) / 0,01% / ± 0.5 % + 2

- Meranie AC prúdu ( 45Hz až 1kHz ) :
       ( rozsah / rozlíšenie / presnosť )
600.00 μA / 0.01 μA / ± 0.75 % + 20
6000.0 μA / 0.1 μA / ± 0.75 % + 20
60.000 mA / 1µA / ± 0.75 % + 20
600.000mA / 10µA / ± 0.75 % + 20
6.0000 A / 0.1mA / ± 1.5 % + 20
10.000A / 1m A / ± 1.5 % + 5

- Meranie odporu a vodivosti :
         ( rozsah / rozlíšenie / presnosť )
600.00 Ω / 0.01 Ω / ± 0.05 % + 10
6.0000 kΩ / 0.1 Ω / ± 0.05 % + 2
60.000 kΩ / 1Ω / ± 0.05 % + 2
600.00 kΩ / 10Ω / ± 0.05 % + 2
6.0000 MΩ / 100 Ω / ± 0.15% + 5
60.000 MΩ / 1 kΩ / ± 3 % + 2
60.00nS / 0.01nS / ± 1 % + 10 ( S = jednotka Siemens )

- Meranie kapacity kondenzátorov :
                     ( rozsah / rozlíšenie / presnosť )
6.000 nF / 1 pF / ± 3.0 % + 30
60.00 nF až 600.0 µF / 10pf až 100 nF / ± 2.5 % + 5
6.000 mF až 60.00 mF / 1 µF až 10 µF / ± 10 %

- Meranie frekvencie, striedy a periódy :
                             ( Rozsah / rozlíšenie / presnosť )
60.000 Hz až 10.000 MHz / 0.0001 Hz až 0.001 MHz / ± 0.01 % + 5
0.1 % až 99.9 % / 0.1 % / ± 3.0 % + 40
100.0ms až 0.100 µs / 0,1ms až 0,001µs / ± 0.1 % + 5


- typ displeja: inverzný podsvietený typu VT-WLCD
- vzorkovacia frekvencia : 4 až 5 / sec
- počet digitov: 60000
- analógový riadok : 31 segmentov
- napájanie : akumulátorom LiIon 7,4V / 1800mAh
- istenie rozsahu 10A poistkou FF 10A H / 1000V (10 x 38mm)
- istenie rozsahu mA/µA poistkou FF 800mA H / 1000V (6 x 32mm)
- rozmery prístroja : 206 x 95 x 53 mm
- hmotnosť : cca 500 g (vrátane batérií)
- pracovná teplota : 0 ° C až 40 ° C
- pracovná relatívna vlhkosť pri 0 ° C až 30 ° C menej alebo rovné 75%, pri 30 ° C až 40 ° C menej alebo rovné 50%
- skladovacia teplota : - 10 ° C až 50 ° C
- Prístroj plní štandardy :
     cETLus, CAT III 1000V, CAT IV 600V, dvojitá izolácia, ochrana proti preťaženiu napätím väčším ako 1000V
     EN 61326-1: 2013; EN 61326-2-2: 2013
     EN 61010-1: 2010; EN 61010-2-030: 2010; EN 61010-2-033: 2012
     Vyhovuje normám UL STD .: 61010-1, 61010-2-030
     Certifikované podľa CSA STD. C22.2 č. 61010-1, 61010-2-030, 61010-2-033

- Výrobca : UNI-TREND
- www.uni-t.cz


Obsah balenia :

- multimeter UT171B s úložným obalom
- akumulátor a LiIon 7,4V / 1800mAh - v prístroji
- poistka F1 : 6 x 32 mm FF 800 mA H 1000 V (6 x 32mm) - v prístroji
- poistka F2 : 6 x 25 mm FF 10 A H 1000 V (10 x 38mm) - v prístroji
- kábel USB s opto-el. prevodníkom
- termočlánkom typu K (nikel-chróm-nikel-kremík) do teplôt + 230 ° C)
- testovacie káble s hrotmi v kategórii CAT III 1000V, CAT IV 600V
- nabíjací zdroj DC 10V / 500mA s príslušenstvom
- návod na použitie česky, slovenský a anglicky

Možnosti platby

  • dobierkou
  • klasickým bankovým prevodom

Nakúpte aspoň za 500€ a doručenie budete mať zadarmo!

Dobierka Online platba

Kuriér SPS

6,00€ 4,80€

Výdajné miesto Zásielkovne

5,40€ 4,80€

Prostredníctvom Zásielkovne je možné doručovať len zásielky s hmotnosťou max do 5kg.

Balíky väčších rozmerov, kde je súčet všetkých strán viac ako 100 cm, taktiež nezasielame cez Zásielkovňu.

Podobné a súvisiace produkty