Kontakt

Obchodné meno prevádzkovateľa eshopu: DIMICO Investment, s.r.o.,

Majerská cesta č.62, 974 01 Banská Bystrica

 

IČO: 36 637 963,  DIČ: 2022014060, IČ DPH: SK2022014060

Zápis v registri: Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vl. číslo: 10448/S

IBAN: SK 85 1100 0000 0026 2178 3844

Telefón: 0903 900 336,   Email: obchod@spotel.sk

Kontaktná osoba: Jozef Mala

Príjem objednávok:  non-stop

Prevádzková dostupnosť na linke / emaily: Pondelok až Piatok od 9,00 do 17,00  

Orgán dozoru a dohľadu: Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 97401 Banská Bystrica 1 , tel.: 048 / 412 49 69,   e-mail: bb@soi.sk

Ako sa k nám dostanete?


Prevádzkovateľ: Dimico Investment, s.r.o.
Fakturačná adresa, sídlo: Majerská cesta č.62
974 01 Banská Bystrica
IČO: 36637963
DIČ: 2022014060
IČ DPH:
Prevádzkovateľ je platcom DPH
SK2022014060
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, vložka číslo 10448/S