Kontakt

Prevádzkovateľ eshopu www.spotel.sk

DIMICO Investment, s.r.o.,

Bankové spojenie Tatrabanka, a.s., číslo účtu: IBAN: SK 85 1100 0000 0026 2178 3844

Kontaktná osoba:    Jozef Mala
Telefón:      +421 903 900 336
E-mail:    obchod@spotel.sk

 

Názov spoločnosti: Dimico Investment, s.r.o.
Kancelária, poštová adresa: Majerská cesta č.62
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Fakturačná adresa, sídlo:
Na tejto adrese sa nenachádza odberné miesto, ani kamenná predajňa

Spôsob dopravy a odberné miesta sú uvedené TU.

Majerská cesta č.62
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika
IČO: 36637963
DIČ: 20220140060
IČ DPH:
Prevádzkovateľ je platcom DPH
SK2022014060

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vl. číslo: 10448/S            

Orgán dozoru:
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj
Dolná 46
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika
Tel.: +421 48 415 49 69
E-mail: bb@soi.sk