Kontakt

Prevádzkovateľ eshopu www.spotel.sk  je spoločnosť Spotel, s.r.o.,

 

Názov spoločnosti: Spotel, s.r.o.
Sídlo spoločnosti, poštová adresa: Majerská cesta č.60/3582
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Fakturačná adresa, sídlo:
Na tejto adrese sa nenachádza odberné miesto, ani predajňa

Osobný odber nie je možný.         

Spôsob dopravy a odberné miesta sú uvedené TU.

Majerská cesta č.60/3582
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika
IČO: 52728617 
DIČ: 2121126480
IČ DPH:
Prevádzkovateľ je platcom DPH
SK2121126480

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vl. číslo: 37546/S         

 

Bankové spojenie: VUB Banka a.s.   č.účtu: SK47 0200 0000 0042 1058 6159

   
Web: https://www.spotel.sk
E-mail:    obchod@spotel.sk
Dovoľujeme si vás požiadať, aby ste uprednostnili otázky a komunikáciu s nami elektronicky, prostredníctvom mailovej adresy  obchod@spotel.sk

Orgán dozoru:
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj
Dolná 46
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika
E-mail: bb@soi.sk